Osposobljavanja za strojare i razminiravanje

Za zvanje strojar osposobljeni su: Luka Đurak i Dario Radenić. Za razminiravanje je osposobljen Goran Cvijanović. Čestitamo našim članovima na kontinuiranom radu na sebi kako bi novim vještinama i znanjima olakšali svaku buduću intervenciju.