Povijest DVD-a

Službena osnivačka skupština DVD-a Dragonožec bila je 16. svibnja 1954. godine u prostoru dragonoške osnovne škole. Usvojena su pravila rada te osnutak Društva s punim
imenom: Dobrovoljno vatrogasno društvo Dragonožec. Tijekom rada skupštine izabrana su regularna upravna tijela Društva. U Upravni odbor jednoglasno su ušli članovi koji su i na prvom predskupštinskom sastanku bili izabrani za predsjednika, komandira, za tajnika i blagajnika. Još su izabrani za zamjenika komandira Josip Horvat Joža, u Nadzorni odbor Juraj Markulin, Josip Cerovski i Mato Horvat, a za delegate u Podsavezu – Franjo Cerovski i Šimun Cimeša. Tom prilikom u Društvo su primljeni prvi novi članovi: Mijo Brebrić, Juraj Markulin, Ivan Petravić i Stjepan Petravić.

 

Za prvo vatrogasno spremište otkupljena otkupljena drvena kuća veličine 7×7 te je polovicom 1962. postavljena u tadašnji središnji dio naselja (danas uz kapelu).

Današnje vatrogasno spremište počelo se graditi 13. ožujka 1983. godine. Prijevoz blokova, cementa, kreča i dr., sve je išlo dobrovoljno. Rađeno je sve ručno: ubacivanje pijeska, cementa i vode u miješalicu, nošenje blokova. Međutim inspekcija je ubrzo stopirala gradnju. Spremište se napokon dovršilo u ljeto 1985. godine postavljanjem krova.

Danas DVD Dragonožec ima 296 članova, od toga 42 djece, 74 mladeži i 180 odraslih članova te 71 podupirajućeg člana. Od 180 odraslih članova 26 ih je bez zvanja, 64 imaju zvanje vatrogasca, 67 vatrogasca I. klase, 7 dočasnika, 10 dočasnika I. klase, 1 časnik, 4 časnika I. klase, 1 viši vatrogasni časnik I. klase te 6 vatrogasnih sudaca.